تبلیغات
الموتیان - نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» برگزار شد

نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» برگزار شد

تاریخ:سه شنبه 11 خرداد 1395-09:21 ب.ظ

نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» برگزار شد

ناصری‌طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه‌خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

  عبدالله طاهری ناصری در نشست رونمایی از کتاب«فلسفه سیاسی دولت الموت» گفت: «در میان فیلسوفان بزرگ اسماعیلیه که بسیاری از آنها بنیان‌گذاران شاخص و اصلی فلسفه اسلامی نیز هستند، اختلاف دیدگاهی وجود دارد.» امیرحسین شاه‌خلیلی نیز در این نشست عنوان کرد که به هیچ وجه تفکر شیعه و به ویژه تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطونی ندارد.

 ناصری‌طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه‌خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

 نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» با سخنرانی دکتر عبدالله طاهری ناصری، استاد گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الزهراء، امیرحسین شاه‌خلیلی، دكترای اقتصاد و صاحب‌نظر حوز‌ه تاریخ نزاریه، زهرا شجاعی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و مرادعلی توانا، مولف كتاب و دكترای تاریخ فلسفه از آكادمی علوم تاجیكستان دوشنبه 10 خردادماه در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد.


ناصری طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

 

اسماعیلیان پراکنده در جهان تناسب و یکسانی رفتار وجود ندارد

 ناصری طاهری گفت: اگر مولف قبل از چاپ کتاب با من مشورت می‌کرد، پیشنهاد می‌دادم عنوان کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» را تغییر دهد. زمانی که این نام مطرح می‌شود باید گفت فلسفه سیاسی از چه می‌خواهد سخن بگوید؟ در این اثر میان فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی و اندیشه سیاسی تفکیک قائل نشده است. باید گفت که فلسفه سیاسی کاری به جنبه‌های دینی، علقه‌های دینی و عواطف دینی در یک حوزه جغرافیایی ندارد و فلسفه سیاسی فی نفسه فقط از موقعیت امر سیاسی و مبنای اخلاقی حاکمیت سخن می‌گوید. این روالی است که باید در ترمینولوژی کتاب مورد توجه قرار می‌گرفت...

نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» برگزار شد

ناصری‌طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه‌خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

  عبدالله طاهری ناصری در نشست رونمایی از کتاب«فلسفه سیاسی دولت الموت» گفت: «در میان فیلسوفان بزرگ اسماعیلیه که بسیاری از آنها بنیان‌گذاران شاخص و اصلی فلسفه اسلامی نیز هستند، اختلاف دیدگاهی وجود دارد.» امیرحسین شاه‌خلیلی نیز در این نشست عنوان کرد که به هیچ وجه تفکر شیعه و به ویژه تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطونی ندارد.

 ناصری‌طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه‌خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

 نشست رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» با سخنرانی دکتر عبدالله طاهری ناصری، استاد گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الزهراء، امیرحسین شاه‌خلیلی، دكترای اقتصاد و صاحب‌نظر حوز‌ه تاریخ نزاریه، زهرا شجاعی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و مرادعلی توانا، مولف كتاب و دكترای تاریخ فلسفه از آكادمی علوم تاجیكستان دوشنبه 10 خردادماه در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد.

 

ناصری طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند/ شاه خلیلی: تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطون ندارد

 

اسماعیلیان پراکنده در جهان تناسب و یکسانی رفتار وجود ندارد

 ناصری طاهری گفت: اگر مولف قبل از چاپ کتاب با من مشورت می‌کرد، پیشنهاد می‌دادم عنوان کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» را تغییر دهد. زمانی که این نام مطرح می‌شود باید گفت فلسفه سیاسی از چه می‌خواهد سخن بگوید؟ در این اثر میان فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی و اندیشه سیاسی تفکیک قائل نشده است. باید گفت که فلسفه سیاسی کاری به جنبه‌های دینی، علقه‌های دینی و عواطف دینی در یک حوزه جغرافیایی ندارد و فلسفه سیاسی فی نفسه فقط از موقعیت امر سیاسی و مبنای اخلاقی حاکمیت سخن می‌گوید. این روالی است که باید در ترمینولوژی کتاب مورد توجه قرار می‌گرفت.

 وی افزود: طبیعتا زمانی که از فلسفه سیاسی سخن می‌گوییم دیگر در چارچوب وحی و شریعت وارد نمی‌شویم و هیچ استنادی به روایت و قرآن نمی‌کنیم. چارچوب سخن گفتن از فلسفه سیاسی تنها عقل و استدلال است و نه وحی، قرآن و روایت. این بحثی است که میان سیاستمداران و اندیشه‌پردازان سیاسی نیز مطرح است. همچنین واقعا در ادبیات فرهنگی ما خلط گسترده‌ای میان این حوزه‌ها در طول تاریخ تمدن مکتوب رخ داده است. از قرن سوم به بعد که امتزاج و خلط گسترده‌ای بین این چهار حوزه (میان فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی ....و اندیشه سیاسی) مستقل به وجود آمده است هر کدام بنا به ترمینولوژی علمی حیطه مشخصی دارند.

 این استاد گروه تاریخ تمدن دانشگاه الزهراء ادامه داد: کتاب همان‌طور که در مقدمه نیز شرح داده شده، یک تاریخ جامعی از اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی الموت است که مولف به علت علقه و شناختی که به این سرزمین و زادگاه خود داشته به تالیف آن همت گماشته است و شاید برای نخستین بار است که کتاب مستقلی درباره الموت منتشر شده است. البته امیدوارم رساله مولف به طور جامع چاپ شود.

ناصری طاهری اظهار کرد: الموت و خداوندان الموت بخشی از تاریخ فرقه اسماعیلیه هستند که در تداوم تاریخی تا به امروز هم وجود دارند و همان‌طور که دکتر شاه خلیلی اشاره کرد اسماعیلیان معتقد به التزام دو وجه باطن و ظاهر شریعت هستند. این امر در متون و میراث ادبی اسماعیلیان محفوظ است به ویژه زمانی که آثار اساسی و اصلی آنها را در قرن 4 و 5 می‌خوانیم این مهم را مشاهده می‌کنید.

 این استاد دانشگاه عنوان کرد: وقتی «المجالس المویدیه» را که یکی از متون اصلی و آموزشی اسماعیلیه است، می‌خوانید، می‌بینید بر این جنبه تاکید جدی دارد و المعزلدین‌لله می‌گوید: «کسی که ظاهر شریعت را رعایت نکند از ما نیست.» اما به هر صورت اسماعیلیه یک امتیاز گسترده‌ای داشتند و رمز ماندگاری آنها در تاریخ تفکرشیعی و اسماعیلیه این است که از مکتب فلسفی بسیار قوی و غنی برخوردارند و این باعث شده که تا امروز ماندگار شدند.

 وی افزود: میان فیلسوفان بزرگ اسماعیلیه که بسیاری از آنها بنیان‌گذاران شاخص و اصلی فلسفه اسلامی نیز هستند، اختلافات دیدگاهی (تحت تاثیر فلسفه نو افلاطونی) وجود دارد اما به هر صورت این برخورداری قدرتمند از مکتب فلسفی قوی باعث شده که تا به امروز ماندگار و پابرجا بمانند اما واقعیت دیگری نیز هست که این جامعه در بخش بزرگی از جهان پراکنده است. شما در میان آنها در رفتار التزام‌آور به ظاهر شریعت، رفتار یکسانی نمی‌بینید. بنابراین در میان اسماعیلیان پراکنده در جهان تناسب و یکسانی رفتار وجود ندارد.

 

این مولف حوزه تاریخ تمدن ادامه داد: جنبه‌های باطنی‌گری در میان اسماعیلیان در برخی نقاط می‌چربد بر جنبه‌های ظاهری‌گری در شریعت. از این‌رو امروز یک فرقه رنگارنگی در حوزه جغرافیایی جهان (آسیا، آفریقا و اروپا) مشاهده می‌شود. مرکز مطالعات اسماعیلیه لندن پژوهش‌های مهمی را درباره این فرقه‌ انجام داده که باید در این میان از تحقیقات و آثار دکتر فرهاد دفتری نام برد که نقش بسیاری در حوزه مطالعات اسماعیلیه در ایران و جهان دارد.

 منابع موجود درباره الموت بسیار اندک است

 شاه‌خلیلی، در ادامه این نشست گفت: عِرق به زادگاه باعث شد تا دکتر توانا درباره الموت و تاریخ آن پژوهش و تالیف کند. این علاقه‌مندی باعث شد که رساله دکترای وی نیز به مساله الموت اختصاص یابد. باید بگویم نوشتن یک رساله درباره الموت به دلیل کمبود منابع و اسناد کار بسیار دشواری است. بنابراین با توجه به کتاب حاضر، تمایل دارم چند نکته را درباره الموت و اسماعیلیان الموت مطرح کنم. 

 

وی افزود: بسیاری از مسائل فرقه اسماعیلیه گفته نشده و بسیاری از آن هنوز تحت تاثیر القائات بنی‌امیه، بنی‌عباس، سلجوقیان و متفکران آن‌هاست. هنوز بسیاری از محققان و پژوهشگران ما زمانی که می‌خواهند درباره طریقت اسماعیلیه سخن بگویند مرجع اصلی آنها آثار کسانی است که وابسته به مکتب و نحله بنی‌امیه، بنی‌عباس، سلجوقیان بودند. بنابراین نخستین سند اصلی مورد توجه محققان و تاریخ‌نگاران (چه مسلمان و چه غیرمسلمان)، نوشته‌های ابن‌الرزاق است که بقیه متفکران و محققان نیز نظرات‌شان برگرفته از همین منبع است.

 

این پژوهشگر حوزه تاریخ نزاریه با طرح پرسشی ادامه داد: از آنجا که کتاب تاریخ «فلسفه سیاسی الموت» است بنابراین مساله‌ای که مطرح می‌شود این پرسش اساسی است که چه اتفاق و مساله‌ای پس از رحلت پیامبر روی داد که به یکباره مسیر یک دین الهی دچار چرخش اساسی شد و در مسیری افتاد که نهایتا خلیفه مسلمین جهان شخصیتی مانند یزید بن معاویه یا هارون‌الرشید شد؟

 شاه‌خلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پس از مشکلاتی که برای شیعیان علوی به وجود آمد. آنها توانستند برای نخستین بار در منطقه دیلم و طبرستان نخستین حکومت شیعی را با نام زیدیه تشکیل دهند. دومین حکومت برخاسته از تفکر شیعی، امپراتوری فاطمیان (اسماعیلیان) است؛ اسماعیلیان نخستین امپراتوری شیعیان بر جهان را برپا می‌کنند؛ حکومتی که تمام شمال آفریقا را در تسلط خود می‌گیرد و برای نخستین بار اذان و نماز شیعه از منابر رسمی برپا و فقه شیعه (فقه جعفری) در سرزمین‌های تحت تسلط فاطمیون جاری می‌شود. کتاب «دعاء الاسلام» که قبل از سال 130 ه.ق نوشته شده به صورت فقه رسمی مکتب جعفری ارائه می‌شود که امروز در ایران ترجمه عربی و فارسی آن نیز موجود است.

 

وی افزود: مساله دیگر این است که وقتی از نهضت شیعه سخن می‌گوییم باید در نظر داشته باشیم که تمامی شیعیان جهان به سه امام نخست (امام علی (ع)، امام حسین (ع) و امام حسن (ع)) اعتقاد دارند و مبنای تفکر شیعه کتاب قرآن و سنت پیامبر، علی بن ابی‌طالب و امامانی است که در این سنت حرکت کردند. بنابراین زمانی که مستشرقان سخن از تفکر و فلسفه اسماعیلیان به عنوان فلسفه نوافلاطونی می‌کنند به این دلیل است که مبنای تفکر شیعه را نمی‌فهمند. بنده به صراحت می‌گویم به هیچ وجه تفکر شیعه و به ویژه تفکر شیعه اسماعیلیه مبنای نوافلاطونی ندارد.

 

توانا در ادامه درباره تالیف این اثر و کمبود منابع سخن گفت. وی افزود: برخی از شیعیان اسماعیلیه در تاجیکستان توانسته با راهنمایی استادان پژوهشگر در این حوزه روی اسماعیلیه و دولت الموت پژوهش کنند.وی همچنین پژوهش خود را مقدمه‌ای برای نسل امروز دانست تا با تکیه بر آن بتوانند در این حوزه تحقیقات گسترده‌ای انجام دهند.

در پایان این نشست از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت» رونمایی شد.  منبع؛ (به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
구인구직
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:53 ق.ظ
thanks to my father who shared with me concerning this website this website is truly amazing
how to buy viagra from pharmacy
جمعه 17 خرداد 1398 03:50 ب.ظ

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn't mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here. Again, awesome site!
http://www.physiokinetics.gr/pilates
جمعه 30 فروردین 1398 11:07 ب.ظ
弊店はモンクレールダウン,バッグ,ブーツ等人気Nランクのブランドスーパーコピー代引きを取扱っています!
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulleben/theater
جمعه 30 فروردین 1398 11:07 ب.ظ
超レアブランド時計コピー、スーパーコピー、入荷困難のコピー ブランドがどこよりも逸早く新入荷し
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/donors
پنجشنبه 29 فروردین 1398 04:12 ب.ظ
長年の小売屋経験あって、品質に自信あります,スーパーコピー ヴィトン 財布 レディース 安いlouis vuitton スーパーコピー
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:04 ب.ظ

Kudos. Very good stuff.
side effects of cialis cialis pills boards cialis 50 mg soft tab cialis savings card best generic drugs cialis cialis para que sirve buying cialis in colombia generic cialis at the pharmacy cialis daily dose generic buy cialis online cheapest
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 07:33 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis 200 dollar savings card cialis in sconto cialis 100 mg 30 tablet we like it cialis soft gel acquistare cialis internet cialis 5mg billiger click here take cialis get cheap cialis buy cialis online cheapest buy original cialis
آزمون آیین نامه
دوشنبه 4 دی 1396 05:23 ق.ظ
ممنون عالی بود
Russel
جمعه 17 آذر 1396 05:25 ق.ظ
This is a topic that is near to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
What is leg length discrepancy?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:10 ب.ظ
Great items from you, man. I've take note your stuff previous to and you're just too excellent.
I really like what you have bought here, certainly like what you are saying and the way by which you assert
it. You make it entertaining and you still care for to stay
it wise. I can not wait to learn far more from you.
This is actually a great site.
What causes pain in the Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:27 ب.ظ
Hurrah, that's what I was seeking for, what a data!

present here at this blog, thanks admin of this website.
enrique6le99.snack.ws
دوشنبه 1 خرداد 1396 04:08 ب.ظ
Very descriptive post, I loved that a lot. Will there be a part
2?
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 01:11 ب.ظ
I know this site provides quality dependent posts and extra data, is there any other web page which presents
these data in quality?
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:51 ب.ظ
Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing
these things, so I am going to inform her.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:13 ب.ظ
I am truly pleased to read this weblog posts which contains plenty of helpful facts, thanks for providing
these data.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo